EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
בילוי ותרבות בירושלים

פסטיבל הפיוט בירושלים 2016
פסטיבל הפיוט הוא אחד מני האירועים התרבותיים הרבים המתקיימים בבית אבי חי, מאבני היסוד התרבותיות בירושלים, המעודד יצירה פורה וחיי דו קיום בין הפלגים השונים של החברה הישראלית.

הפסטיבל ממשיך מדי שנה לקיים את המסורת המוזיקלית, ולתרום להתחדשותה של שפת הפיוט האומנותית והרוחנית, המיוחדת לעולם היהדות.

בפסטיבל יופיעו אמני פיוט וחזנים ממסורות עתיקות וחדשות, עממיות וקלאסיות, וכן אמנים ישראליים המושפעים מעולם הפיוט, ביניהם ברי סחרוף, ארז לב ארי, אפרת גוש, קובי אוז, ערן צור ורבים וטובים אחרים. כמו אירועים נוספים בבית אבי חי, הפסטיבל מהווה נקודת מפגש תרבותית ומוזיקלית בין מסורות העבר ובין מסורות תרבות חדשות ועכשוויות הנראות במרקם החברה הישראלית והיהודית, ובין קהילות יהודיות שונות.