EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
קרב-גבעת-התחמושת
 
אתרים

גבעת התחמושת
האתר הכי מזוהה עם מלחמת ששת הימים בירושלים הוא גבעת התחמושת. כאן לחמו חיילי צה"ל ב-1967 בקרבות קשים, וכאן נפלו המון חיילים בכדי להגן על ירושלים מפני הלגיונות הירדנים.

גבעת התחמושת נמצאת קרוב לשכונות רמת אשכול ומעלות דפנה. כאן היה בתקופת המנדט הבריטי בונקר לתחמושת של בית הספר לשוטרים. ב-1948 נכבש המקום על ידי הירדנים והוחזק עד 1967. הירדנים מיקשו את המוצב והקיפו אותו גדרות תיל. בתוך המוצב היו תעלות קשר ועמדות בטון מכוסות וכלי הנשק מסוג נ"ט שהיו בו כוונו לירושלים העברית ולדרך אל הר הצופים.

ב-1967 כבשו את המקום חיילי חטיבת הצנחנים בקרב עיקש שנמשך שלוש שעות ובו נפלו 36 לוחמים. האתר משמר את הביצורים הירדנים ומנציח את הקרב על ידי תצוגות בתוך המוזיאון במקום. בחדרי המוזיאון ניתן לעקוב אחר מהלכי הקרב בעזרת מפות, תצלומי אוויר ותבליטים. על אחד הקירות הונצחו שמותיהם של 182 הנופלים בקרבות על ירושלים במלחמת ששת הימים.