EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
בית-הכנסת-הגדול
 
בילוי ותרבות בירושלים

בית הכנסת הגדול

בית הכנסת הגדול בירושליםבית הכנסת הגדול - ויטראז’בית הכנסת הגדול - ויטראז’בית הכנסת הגדול - האולם המרכזיבית הכנסת הגדול - האולם המרכזיבית הכנסת הגדול בירושלים נבנה ונחנך בשנת 1982, בשל הצורך שעלה מהקהילה היהודית בירושלים להקמת בית כנסת מרכזי וגדול שיהווה מוקד לחיים הדתיים בירושלים, ויוכל להכיל מספר גדול של מתפללים ומבקרים.

בנייתו של בית הכנסת הגדול כוללת אלמנטים ספרדיים ואשכנזיים בו בעת. בעוד שהוא תוכנן בתחילה כבית כנסת אשכנזי, ונוסח התפילות הנשמע בו היה גם הוא אשכנזי, צורת הישיבה בבית הכנסת מזכירה דווקא בית כנסת ספרדי, ובקומת הכניסה נמצא בית כנסת ספרדי נפרד.

עיצוב בית הכנסת הגדול מרשים ביופיו, מקומות הישיבה מוקפים בחלונות ויטראז' שעוצבו על ידי אמנית ישראלית, ומשלבים פסוקים מן התנ"ך, כן הנברשות, הסמלים, ארון הקודש ושאר הפרטים כולם עוצבו בשימת לב יוצאת דופן על ידי האדריכל אלכסנדר פרידמן.

כיום משמש בית הכנסת הגדול בירושלים כמרכז דתי ורוחני בירושלים, המושך אליו מבקרים ותיירים מכל רחבי הארץ והעולם, ובעת שבתות וחגים נערכות בו תפילות חגיגיות.