EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
הכותל-המערבי
 
בילוי ותרבות בירושלים

הכותל המערבי

מבט אל הכותל מהרובע היהודיהכותל המערבי - כותל הדמעותהכותל בלילהרחבת הכותל - צילום ליליהכותל המערבי הוא לבה הפועם של ירושלים, אבנים עתיקות האוצרות בתוכן את אלפי שנות ההיסטוריה של בירת ישראל, ואת הגעגועים והתקווה של העם היהודי להתאחד שוב בארץ הקודש לאחר 2000 שנות גלות.

הכותל המערבי הוא השריד האחרון שנותר מן הקירות המקיפים את הר הבית שנחרב בשנת 70 לספירה, הבית שנבנה על ידי הורדוס שביקש להגדיל ולהאדיר את השטח. סיפורו של הכותל המערבי, שנותר עומד לאחר חורבן הבית השני, הפך לסמל של תקווה ואמונה באל.

בשנת 1948 הכותל המערבי נפל בשבי הצבא הירדני, יחד עם שאר ירושלים, ושוחרר רק בשנת 1967 במלחמת ששת הימים. שיחרורו של הכותל המערבי והחזרתו לידיים יהודיות הביא להתרגשות ורוממות נפש בקרב העם.

כיום הכותל המערבי הוא מקום קדוש, ונמצא תחת סמכותה של הרבנות בירושלים. המגיעים לכותל מתבקשים לשמור על כללי הצניעות ועל לבוש ההולם את קדושת המקום. הגברים יתבקשו לחבוש כובע או כיפה, וכמובן שיש לשמור על קדושת השבת במקום.