EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
כנסיית-הקבר
 
בילוי ותרבות בירושלים

כנסיית הקבר

תפילה בכנסיית הקבר הקדושצלבים חרותים על קירות כנסיית הקבר הקדושחזית כנסיית הקבר הקדוש - מן הרובע הנוצריכנסיית הקבר הקדוש - הקתוליקוןהצלב על גג כנסיית הקבר הקדושהפסיפס בכניסה אל כנסיית הקבר הקדושכנסיית הקבר הקדוש - הגולגולתא, מקום צליבתו של ישוגג כנסיית הקבר הקדושגג כנסיית הקבר - מבט מתוך הכנסייהכנסיית הקבר שוכנת ברובע הנוצרי בעיר העתיקה, בסוף דרך הייסורים, הנקראת גם ויה דולורוזה, והיא נחשבת לפי האמונה הנוצרית למקום צליבתו וקבורתו של ישו. המקום משמש כאתר עלייה לרגל לתיירים נוצרים וצליינים מרחבי העולם. ממצאים ארכיאולוגים מתארכים את בניית הכנסייה בתחילת התקופה הביזנטית, ונראה כי המבנה היה אז לאחד המבנים החשובים והמרכזיים ביותר בירושלים.

בשנת 614, עם כיבוש הפרסים את העיר הכנסייה נחרבה כמעט עד היסוד. מאוחר יותר בתקופת השלטון המוסלמי בירושלים ציווה החליפה להרוס את הכנסייה כליל. עם הכיבוש הצלבני בשנת 1099 הכנסייה נבנתה מחדש בהוד ובהדר, ומבנה הכנסייה היום מבוסס ברובו על הבנייה הצלבנית.

בכנסייה ימצאו המבקרים את חמש התחנות האחרונות שעבר ישו בדרך אל צליבתו, ואתרים קדושים לנצרות כמו אבן המשיחה, מערת גילוי הצלב, ומקום קבורת האדם הראשון, סלע הגולגולתא, קפלת הפרנקים, אולם אבן המשיחה ועוד.

כיום הכנסייה נשלטת בידי העדה היוונית האורתודוכסית, העדה הארמנית והמסדר הפרנציסקני, ובמקום נשמר סטטוס קוו עדין בין שלוש העדות.