EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
מוזיאון-אסירי-המחתרות
 
בילוי ותרבות בירושלים

מוזיאון אסירי המחתרות
מוזיאון אסירי המחתרות מספר על חייהם של גיבורי המחתרות השונות מהתקופה הבריטית. המקום היה בעבר אכסנייה נוצרית ובתקופת המנדט הבריטי שימש בית מאסר לפושעים פליליים ופוליטיים. חלק מהאסירים היו לוחמי מחתרות ישראל – אצ"ל, לח"י ופלמ"ח. המוזיאון נמצא במתחם מגרש הרוסים, סמוך לבניין עיריית ירושלים. במקום הזה נאסרו אנשים מפורסמים כמו אבא אחימאיר, ישראל אלדד, משה ברזני, מאיר פיינשטיין ודב גרונר.

במוזיאון אסירי המחתרות ניתן לראות את החפירה דרכה נמלטו 12 אסירים מחברי המחתרות היהודיות אל החופש. האבטחה הכבדה בבית הכלא, לא הצליחה למנוע מהם להימלט מתחת לאפם של הסוהרים הבריטים. בחדר הגרדום הוצאו להורג כ-100 אסירים, והוא מוקדש למאיר פיינשטיין ומשה ברזני, חברי האצ"ל והלח"י, שנשפטו למוות ושמו קץ לחייהם על ידי רימון שהוסלק בתוך תפוז. בחדר מוצג הלבוש האדום של המוצאים להורג.

במוזיאון ניתן לראות את חדרי האסירים הפשוטים לצד חדרי האסירים המיוחסים. יש במוזיאון חדרי מלאכה שהעסיקו את האסירים, מטבח, מרפאה, מתפרה ולשכת מנהל הכלא.