EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
מנהרות-הכותל
 
בילוי ותרבות בירושלים

מנהרות הכותל

קיר החסימה מתחת למנזר האחיות ציוןמנהרות הכותל - מול אבן השתיההכניסה אל מנהרות הכותלבריכות העפרוני - סטרוטיוןמנהרות הכותל מצויות מתחת לרחבה הראשית של הכותל המערבי בעיר העתיקה בירושלים, והן משתרעות לאורך כל תוואי קיר התמך שנותר מימי הבית השני. לאורך החללים והמחילות שנוצרו לאורך השנים יעברו המבקרים מסע היסטורי בזמן, ויגלו מבנים שונים מתקופת ימי הביניים, העת החדשה ותקופת בית שני.

מבחינה דתית, מנהרות הכותל נחשבות לאבן מחלוקת בין המוסלמים והיהודים, בשל קרבתן הרבה להר הבית ולקודש הקודשים, בייחוד לאור פרויקט חשיפת הכותל לאחר מלחמת ששת הימים, שנועד לאפשר גישה חופשית אל הכותל המערבי ומנהרות הכותל לכל יהודי החפץ בכך.

הסיור במנהרות הכותל הוא סיור היסטורי וארכיאולוגי מרתק, זאת כמובן בנוסף לחשיבות הרוחנית המיוחסת למנהרות הכותל, שכן בתוך מנהרות הכותל שוכן חדר קודש הקודשים, שעומד בנקודה המדויקת מול קודש הקודשים שעמד על פסגת הר המוריה ההיסטורי.