EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
פסטיבל-הקולנוע-ירושלים
בילוי ותרבות בירושלים

פסטיבל הקולנוע ירושלים 2019

פסטיבל הקולנוע ירושליםפסטיבל הקולנוע ירושליםמאז שנות השמונים פסטיבל הקולנוע ירושלים מתקיים בעיר הבירה מדי שנה במהלך של כעשרה ימים העמוסים בעד כ-200 סרטי קולנוע נבחרים, אותם ניתן לשייך לכמה חטיבות קולנוע עיקריות: קולנוע עלילתי, קולנוע תיעודי, דרמות טלוויזיוניות, במאים חדשים, קולנוע ישראלי, קולנוע העוסק בשאלות של זהות והיסטוריה יהודית, וחטיבת "רוח החופש" שעוסקת בסוגיות של חירות האדם וזכויות אדם.

מעבר לתרומתו החשובה לענף הקולנוע הישראלי, פסטיבל הקולנוע ירושלים חושף את הקהל למגמות המודרניות של הקולנוע העכשווי, הן בארץ והן בעולם. פסטיבל הקולנוע ירושלים הוא כיום האירוע הקולנועי החשוב בישראל.