EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
פסטיבל-ישראל
בילוי ותרבות בירושלים

פסטיבל ישראל 2019

האביב הירושלמי לא רק מביא איתו פריחות אלא גם את פסטיבל ישראל שנערך בעיר מדי שנה. הפסטיבל המהווה לאורך עשרות שנות קיומו - נקודת מפגש בינלאומית וישראלית בין תחומי אמנויות הבמה השונות ואמנים ויוצרים מהארץ ומחו"ל.

המושגים "תרבות ואמנות" מצויים זמן רב על פרשת דרכים בעולם כולו וזוכים לפרשנות המתאימה את עצמה אל המציאות בה אנו חיים ואל הקדמה. אנשי רוח ואמנים מחפשים דרכים חדשות לביטוי על מנת להמשיך ולאתגר את הצופה ואת עצמם ולהעשיר את השדה התרבותי בו הם יוצרים. ברוח זו נבנתה תוכנית הפסטיבל.