EN  RU  FR  DE  IT  PT  CN
קברי-הסנהדרין
 
אתרים

קברי הסנהדרין
קברי הסנהדרין הם אתר היסטורי מימי בית שני שאינם מוכרים בציבור הרחב. האתר נמצא בצפון ירושלים צמוד לשכונת סנהדריה. נמצאו בו עשרים מערות קבורה מהתקופה הרומאית. הקברים יוחסו על פי המסורת היהודית לחכמי הסנהדרין שפעלו בירושלים בימי הבית השני. כבר בימי הביניים הגיעו לכאן יהודים רבים לפקוד את הקברים ולהתפלל. בשלהי התקופה העות'מנית ובתחילת התקופה הבריטית רכשו יהודים את הקרקעות במטרה לשמור על קדושת המקום.

המערה המפוארת ביותר בגן הסנהדרין שייכת ככל הנראה למשפחה אמידה שחיה בירושלים בתקופה בה שלט המלך הורדוס. בקדמת המערה נמצאת חצר חצובה מאבן שבתוכה ספסלים. על חזית המערה גולפו באבן צורות של צמחים כמו שריגי גפן ואשכולות ענבים. בתוך המערה נמצאים מספר חדרי קבורה המסודרים במפלסים. מהמערה יוצאות מדרגות לקבוצה נוספת של מערות קבורה.

מערכת נוספת של קברים נמצאת בדרום הגן, והיא מעוטרת בעמודים בסגנון הדורי. במערה אחרת חצובים ארונות קבורה מעוטרים בתבליטים של שושן.